Lütfen Bekleyiniz...

YG Tesis İşletme Sorumlusu Hizmetleri

YG Tesis İşletme Sorumlusu Hizmetleri

Yasal Mevzuat  

  1. Tüm yüksek gerilimli kuvvetli akım tesislerinde teknik konulardan sorumlu elektrik mühendisi olmalıdır. İşletme sorumlusu mühendisin iş güvenliği ve iş emniyeti açısından sorumluluğu, tesiste uyulması gereken iş güvenliği yöntemlerini tespit etmek, emniyetli bir işletme için uyulması gerekli kuralları belirlemek ve gerekli araç gereçleri tespit ederek söz konusu kurallara uyulması yönünde denetlemeler yapmaktır. (Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği Madde 60)
     
  2. Tüm yüksek gerilimli tesislerde işletme yönünden işletme sahibini enerji sağlayan kuruluş nezdinde temsil etmekle görevli olan kişi İşletme Sorumlusudur. Enerji sağlayan kuruluştan enerji kesintisi talebinde bulunmak, yeniden enerji verilmesini talep etmek, kesinti arıza ve benzeri konularda enerji sağlayan kuruluş ile gerekli ilişkileri sürdürmek işletme sorumlusunun görevidir. Sorumluluk alınan tesisle ilgili olarak en fazla dört ayda bir tesisin durumuna, yapılacak çalışmalara, varsa sorunlara, çözüm önerilerine ve alınacak önlemlere ilişkin enerji sağlayan kuruluşa, işverene ve ilgili EMO birimine vermek üzere rapor düzenlemek işletme sorumlusunun yükümlülükleri arasındadır. (Elektrik Yüksek Gerilim Tesisleri İşletme Sorumluluğu Yönetmeliği)
     
  3. Tüm yüksek gerilimli tesislerde kullanıcılar/müşteriler sorumlu elektrik mühendisi ile işletme sorumluluğu hizmet sözleşmesi imzalar ve bu sözleşmeyi her yıl yenileyerek Şirkete ibraz eder. Aksi takdirde, müşterinin elektriği kesilir. (Dağıtım Sistemine Bağlantı Anlaşmasının Ek-10 "Özel Hususlar")

   C-REL, YG İşletme Sorumlusu ünvanı ile, 1000 kV üstü tesisler için periyodik bakım, arıza giderimi ve manevra sorumluluklarını yerine getirip, tesisinizin sorunsuz bir şekilde ilerlemesini sağlar.

ADM Elektrik ve GDZ Elektrik Dağıtım şirketlerinin en son yayınladığı bildirim yazısında yer aldığı gibi, özel trafoları bulunan işletmelerde, enerji kesilmesi, bakım, onarım, tekrardan enerji verilmesi vb.. konularda yapılacak olan başvuruları, Elektrik Mühendisleri Odasından Üye YG tesis işletme sorumlusu mühendislerin yapacağı ve bu mühendis kişilerin sahada bulunmasını zorunlu kılmaktadır. C-REL size bu konuda da yardımcı olmaktadır.

C-REL,with the title of HV Opeating Plants Responsibility, support for periodic maintanance applications, solving problems and switching applications for plants over 1000 kV.