Lütfen Bekleyiniz...

Enerji Kimlik Belgesi Faaliyetleri

Enerji Kimlik Belgesi Faaliyetleri

EKB NEDİR ?

5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve buna bağlı olarak çıkartılan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğine göre binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını, enerji israfının önlenmesini ve çevrenin korunmasını sağlamak için asgari olarak binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, sera gazı salımı seviyesi, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren belgedir.

Daha basit bir ifade ile buzdolapları, çamaşır makineleri gibi beyaz eşyalardaki ya da klimalardaki enerji performans sınıflandırmaları artık binalar için de geçerlidir. Bu sınıflandırmalar A’dan G’ye kadar yapılmıştır. A sınıfı en verimli seviyeyi belirtirken, G sınıfı en düşük verimli seviyeyi belirtmektedir. Binalarda bu sınıflandırmayı gösteren belgeye Enerji Kimlik Belgesi ya da kısaca EKB denilmektedir.

Yeni yapılacak veya yapılmakta olan binaların enerji kimlik belgesi sınıfı en düşük C sınıfında olacak şekilde tasarlanmalı ve inşaa edilmelidir. C sınıfından daha düşük seviyede çıkan yeni yapılacak veya yapılmakta olan binalar kanunen iskan ruhsatı alamamaktadır.

Mevcut binalar için enerji kimlik belgesi asgari sınıflandırma seviyesi koşulu yoktur. Mevcut binalar halihazırdaki ısı yalıtımı, pencerelerin ısı yalıtımı, ısıtma-soğutma ekipmanları verimi, aydınlatma armatürleri verimliliği gibi parametrelerine bağlı olarak A sınıfından G sınıfına kadar her sınıf Enerji Kimlik Belgesi alabilmektedir.

Binanız ya da endüstriyel yapınız için BEP-TRII yazılımı sayesinde yönetmelik ve mevzuata uygun Enerji Kimlik Belgenizi (EKB) çıkarıyoruz.

C-REL sayesinde, Enerji Kimlik Belgeniz ile yapınızın enerjiyi ne derecede verimli kullandığını göreceksiniz. Bu sayede enerji tasarrufunda bulunacak, karbon emisyonlarını azaltacak ve çevreyi daha az kirleteceksiniz, bunun yanında kendiniz için ya da firmanız için çeşitli yatırımlarda bulunma fırsatı karşınıza çıkacaktır.

Unutmayınız ki, enerji zor üretilir, çabuk tüketilir. Bu bilinçle hem ülke ekonomisine hem de kendinize bir katkınız olsun istiyorsanız, EKB çıkartmak için acele edin.

With BEP-TRII software having all legislations and regulations, we have been giving Energy Identity Document (EID) for your buildings and industrial constructions.

With C-REL, EID will show how you use the energy in an efficient way. By the help of it, you will reduce carbon emissions and you will pollute the environment more less also there will be any other investment options for your company or yourself.

Please do not forget that the energy can be produced so hard but consumed so easy. With that consciousness, be in hurry to get EID to support yourself and your company in economy.