Lütfen Bekleyiniz...

Şirket Profili

Şirket Profili

VİZYON

C-REL bir yenilenebilir enerji ve elektrik firması olup, bu alanlarda hizmet isteyen tüm kuruluş ve şahıslara standartlara uygun bir şekilde ölçüm, danışmanlık, araştırma ve proje hizmetlerini sağlamaktadır. Bu hizmetleri Türkiye başta olmak üzere, diğer dünya ülkeleri ile de işbirliğini öngören bir enerji firmasıdır. Bu işbirliği sayesinde, hem güzel vatanımıza hem de diğer ülkelere bilgi ve hizmet götürmenin sevinci ile birlikte, sorumluluklarına sorumluluk katmayı kendine vizyon edinir.

C-REL is a renewable energy and electrical company, servicing on testing, consunting, researching, and designing for all companies and individuals wanting these services from us. We have been forseeing cooperation with other countries’ companies and Turkish firms generally. With this cooperation, we get a vision by adding more responsibilites to ourselves by giving these services and informations for our nice country and foreign companies with the happiness. 

 

MİSYON

C-REL misyon olarak, aldığı tüm görev ve sorumlulukları hizmet verdiği tüm kuruluş ve şahıslara dürüst, ahlaklı ve kaliteli bir şekilde yerine getirmeyi garanti eder. Müşterilerimizin memnuniyeti firmamız için en önde gelen unsurlardan biridir.

As a mission, C-REL guarantees that all the duties and responsibilities it receives are honest, ethical and qualified to all the organizations and individuals it serves. Satisfaction of our customers is one of the most important elements for our company.